پایگاه شعر امام حسن مجتبی (ع)

[ اشعار مدح ، مناجات ، ولادت و شهادت ]

پایگاه شعر امام حسن مجتبی (ع)

[ اشعار مدح ، مناجات ، ولادت و شهادت ]

امام مجتبی (علیه السلام) فرموده است:
پرهیزکاری در بازگشت « به سوی خدا » و سررشته هر حکمت، و شرافت هر کار است، و هر کس از پرهیزکاران به کامیابی رسید به وسیله تقوا بوده است.
(تحف العقول، ص 234)

به نام آنکه تو را داده است نام حسن
درود احسن الارباب من سلام حسن

سلام بر برکات سپید سایه‌ی تو
که نور داده به خورشید مستدام حسن

پایگاه شعر امام حسن مجتبی (ع)

بعضی زمانها هر گدائی یاکریم است
آن وقت حساب یاکریمان با کریم است

همّیشه در جا می زنم من در گدائی
آقا کرامت می کند آقا کریم است

پایگاه شعر امام حسن مجتبی (ع)

ما سِوی شد سائلِ دستِ کریم
هستی ما هست از هستِ کریم

نیمه ی ماه خدا حس می کنم
بر سر خود گرمی دست کریم

پایگاه شعر امام حسن مجتبی (ع)

کریم آنچه بیارد به دست، می بخشد
هرآنچه بود و هر آنچه که هست می بخشد

ز پا فتادی اگر یا حسن بگو  بنگر
چگونه  رتبه شاهی به پست می بخشد

پایگاه شعر امام حسن مجتبی (ع)

نمی خواهم بگویم آنچه بین کوچه ها دیدم
مکن اصرار ای زینب بدانی آنچه را دیدم

به بند غم گرفتار و اسیرم تا دم مرگم
که بند ریسمان بر گردن شیر خدا دیدم

پایگاه شعر امام حسن مجتبی (ع)

مهرت به کائنات برابر نمی شود
داغی ز ماتم تو فزون تر نمی شود

از داغ جانگداز تو ای گوهر وجود
سنگ است هر دلی که مکدر نمی شود

پایگاه شعر امام حسن مجتبی (ع)

وقتی نظر به حاجت بسیار می کنیم
تکیه به لطف حضرت دلدار می کنیم

تا که به دادمان برسد نسخه ی طبیب
خود را دوباره خسته و بیمار می کنیم

پایگاه شعر امام حسن مجتبی (ع)

ما کویر و نگاه تو دریا
پس کرم کن به خشکسالی ما

روزه دارانِ یک نگاه توایم
سفره دار قدیمی دنیا

پایگاه شعر امام حسن مجتبی (ع)

می شود روزی که از خون دواعش گستریم
فرش قرمز در بقیع در صحن باب المجتبی (ع)

افتتاحش هم به دست یوسف زهرا (ع) که تا
کربلای دیگری گردد برای شیعه ها

ف.س

پایگاه شعر امام حسن مجتبی (ع)

کفتر جلد بقیعم دارم این را آرزو

یک دوباری بپرم بر روی صحن مجتبی (ع)


پایگاه شعر امام حسن مجتبی (ع)